Mālā

Tulsi legno di basilico 108 grani0,7 cm

MAL-7           €           

IN ARRIVO

Mālā

Tulsi legno di basilico 108 grani

0,5 cm

MAL-8           € 9           

Mālā

con filo elastico

diam 0,6 cm

MAL-24           € 14           

Mālā

legno

0,5 cm

MAL-22           € 25           

Mālā

legno

1 cm

MAL-23           €           

IN ARRIVO

Mālā

legno naturale

0,7 cm

MAL-15           € 20           

Mālā

legno e dorje

0,6 cm

MAL-21           €           

IN ARRIVO

Mālā

legno, grani ornamentali e dorje

0,6 cm

MAL-27           € 15           

Mālā

legno e grani in vetro

0,7 cm

MAL-29           € 9           

Mālā

legno nero

0,5 cm

MAL-28           € 7           

Mālā

quattro legni

0,6 cm

MAL-30           € 10           

Mālā

semi di loto - 108 grani

0,85 cm

MAL-25           €           

IN ARRIVO

Mālā

osso naturale 108 grani con contamala

0,8 cm

MAL-16           €           

IN ARRIVO

Mālā

osso nero 108 grani con contamala

0,8 cm

MAL-12           €           

IN ARRIVO

Mālā

pietra


MAL-4           € 65           

Mālā

ametista 108 perle

0,6/0,8 cm

MAL-20           €           

IN ARRIVO

Mālā

agata

0,6 cm

MAL-34           € 17           

Mālā

amazzonite

0,8 cm

MAL-35           €           

IN ARRIVO

Collana Rudra e perline
MAL-3           € 18           

Collana Rudra
MAL-1           € 24           

Collana Rudra

108 grani e minerali

0,7 cm

MAL-18           €           

IN ARRIVO

Mālā

Rudra e ametista

0,5 cm

MAL-26           €           

IN ARRIVO

Collana teschidiam 30 cm

OR-128           € 54           

Collana teschidiam 20 cm

OR-130           € 60           

Mālā

Bracciale con perline di legno (18 semi)


OR-1           € 8           

Mālā

legno di rosa 27 grani

0,7 cm

MAL-10           €           

IN ARRIVO

Mālā

legno di rosa 21 grani

0,9 cm

MAL-11           €           

IN ARRIVO

Mālā

amazzonite

0,8 cm

MAL-31           € 7,5           

Mālā

amazzonite

0,8 cm

MAL-33           € 7,5           

Mālā

quarzo rosa

0,8 cm

MAL-32           €           

IN ARRIVO

Bracciale teschi0,9 cm

MAL-17           € 13           

Bracciale teschi0,6 cm

MAL-5           € 13           

Bracciale Rudra
MAL-2           €           

IN ARRIVO